Carta Oberta als responsables polítics:

portada_dibujo

Carta Oberta als responsables polítics:

Arrel de la lectura de l’informe de salut mental infantil i juvenil, publicat per la fundació Pere Tarrès,

http://www.peretarres.org/arxius/fpt/informe-salut-mental-infantil-juvenil.pdf

algunes de les dades més destacables, del qual voldríem que us fixeu son:

El suïcidi és la segona causa de mort en el grup d’edat d’entre 15 a 29 anys.

Entre els adolescents, les taxes de depressió i ansietat han augmentat un 70% en els últims 25 anys.

La depressió és la malaltia que més contribueix a la càrrega mundial de morbiditat entre els joves de 15 a 19 anys d’edat.

Els trastorns mentals augmenten el risc de contraure altres malalties com la infecció per VIH, les malalties cardiovasculars o la diabetis, i viceversa.

La incidència dels trastorns mentals tendeix a duplicar-se després de les guerres i les catàstrofes naturals.

I nosaltres ens preguntem com treballa aquests temes la Regidoria de Joventut de Terrassa i d’altres regidories, què fa l’Ajuntament, o la Generalitat o l’Estat.

Creiem que hem de fer responsables la administració més propera, i aquesta que organitzi i vehiculi la demanda i necessitats de la seva comunitat.

Sr. Regidors de Joventut i d’altres regidors és una responsabilitat civil i social, fer coses per la teva comunitat, intentar-ho com a mínim, equivocar-se, aprendre dels errors i tornar-ho a intentar.

En aquest sentit volem fer una crítica cap a vosaltres (responsables polítics de la ciutat):

fa més de tres mesos que ens varem reunir, hem presentat accions i projectes com associació, sabem que no ens donareu cap ajuda ( no som de la vostra «corda»), ho sabíem, però doneu-li algú, per tal que que comenci a treballar en aquestes qüestions, parlem d’atenció psicològica a la joventut , la salut comunitària també és respdepre fotonoticia_20151216150416_800onsabilitat del municipi (els malestar psicològics poden incloure moltes altres qüestions els malestars familiars, educatius i atenció al fracàs escolar i una de molt important qüestió, la violència escolar, segons els experts afecta entre el 8% i el 20 %, a la nostra ciutat son vora entre 5000 i 10000 aprox, per la part baixa).

Podríem començar a fer critiques personals, però no volem entrar en aquest error, volem mirar cap el futur i creiem encara es poden fer moltes coses, sis-plau, hem de treballar per totes les persones de la nostra comunitat, tenim em compte els més febles.

Ah!, hem comentat només una qüestió, les altres són atendre el fracàs escolar, falten espais i professionals que ofereixen suport coordinant-se amb les escoles e instituts, universitats i centres de formació per atendre el fracàs escolar, més que insuficients espais a la ciutat que són públics (si tens diners, és diferent el problema, t’ho pagues i prou), i la urgent orientació professional estratègica (no vendre motos de formació professional de 10000 oficis per acabar en un 60% al atur).

I per últim una qüestió oberta, que inclou el que no sabem, perquè els que creiem que no feu el suficient tampoc ho saben tot, pot-ser saben poca cosa, però pensem que també poden aprendre una mica i atendre el que no se sap.

Darrere d’aquestes reflexions, que suposem no estareu d’acord en totes, en agradaria que poguéssiu entendre alguna idea, i mirar de fer quelcom en direcció de la que parlem amb això ja en tenim prou.

 

Leave a reply

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.