curs15-16

secció on anirem penjant la informació i exercicis dels grups del òmnia del kasal del curs 2015-2016
IIa Sessió Òmnia

En la sessió de hui, del Grodita del Òmnia del kasal, començarem amb una presentació d’un processador de textos, per…