Archive | Exercicis

RSS feed for this section

aquí penjarem els exercicis del òmnia

Òmnia – Blogs – Kasal Popular

Salut a tothom … aquí us deixem  uns enllaços dels blogs de pràctiques que fem des de diferents grups del òmnia del Kasal Popular (cliqueu damunt de les imatges) ->

En el segon d’ells hi han alguns vídeomanuals que hem fet  per a les sessions … apa a gaudir-los

Salut a la gent de bé¡¡*¡¡

Exercici Nivel

 

Exercici de Nivell

Crear un document i enviar-lo per emilio a un company.

El document has de respondre a les següents preguntes.


1.- Quin dia va començar l’operació Tifó.

2.- Qui va dirigir aquella operació.

3.- Fins quan va durar.

4.- L’altre contrincant com va anomenar aquesta batalla.

5.- Qui va dirigir les operacions de les forces defensives.

6.- Quin era l’objectiu de les forces atacants.

7.- Com és coneix la guerra en la que va realitzar-se aquella operació.

8.- I el Front?

9.- Quan va començar aquella guerra.

10.- Quan va finalitzar aquella guerra.

Un cop tinguis les respostes.


Crea una capçalera amb el document. Titula el document “Prova de nivell”
->
Una capçalera [tamany lletra 16 estil ubuntu condensed centrat i negreta]

-> Insereix una imatge d’un plànol de les operacions

-> Insereix una imatge del cap del exercit atacant

-> Insereix una imatge del cap del exercit defensor.

Aquí teniu l’enllaç per veure com hauria de quedar el document amb les respostes.

Exercici Ofimàtica

Localitzar la informació i fer una tabla excel.

-> Població Terrassa 1999-2010

-> Dades Atur OTG Terrassa  1999-2010

-> Percentatge Atur OTG població activa Terrassa 1999-2010

<- Calcular % atur OTG població total Terrassa per any 1999-2010

Anàlisi població per districtes.

-> Població Total

-> Població + 16 anys

-> Població Inactiva

-> Població Activa

-> Pooblació inactiva menys estudiants i treballadors de la llar.

-> Total Ocupats

Calcular

<- Persones que no obtenen ingressos

<- Percentatge de persones(*4) sense ingressos del conjunt de la població total del districte

<- Percentatge de persones(*4) considerades inactives del conjunt de la població

<- Diferència en %

<- Diferència en nombre

Això és un exemple del resultat de l’exercici de hui.

cliqueu damunt de la imatge per anar al arxiu per poder treballar amb ell

 per editar-lo cliqueu aqui