Archive | Notícies

RSS feed for this section

Curs d’Introducció fotografia
Curs de Fotografia.

 

El curs, està dividit en dos parts que anirant intercalant-se semanalment. La primera d’aquestes parts versarà sobre els fonaments teòrics sobre els que es realitza una fotografia, es a dir, la teoria del planol, de la llum, del color, del enquadre etc … Obviament es tracta d’un curs d’introducció, amb el que ens conformarem amb conèixer quatre conceptes, i sobretot interioritzar-los tot portant-los a la pràctica.

El segon d’aquests blocs tractarà sobre la captura edició, tractament i possibles formats que podem donar-li a les imatges que realitzem. Introducció als programes de tractament digital, amb la realització d’un petit muntatge amb fotografies i música etc …

Així, ja sabeu, tots els dilluns de 15 fins a les 16:30 (de tres a dos quarts de cinc) realitzarem al òmnia del kasal Popular les sessions del curs de Fotografia.

Salut.

Visita la web KASAL POPULAR.

 

1a sessió ÒmniaSalut a tothom. El primer que hem de fer són les presentacions pertinents.

Hui comencem les sessions de introducció a la informàtica del òmnia del Kasal Popular.

I el que anem a fer és una petita explicació de com organitzarem les sessions.

Cada dia farem un petit exercici pràctic en el qual anirem repetint el aprés els dies anteriors i afegirem algun element per poder anar aprofundint en el coneixement de les eines que utilitzarem –que ningú s’espanti que seran molt senzilles-.

Utilitzarem aquesta web per anar indicant els exercicis i els passos a seguir per tal de fer-lo servir com a eina d’aprenentatge i de consulta.

 

Ala doncs per començar ja està bé. Passem doncs a definir en que consisteix exactament la sessió d’avui.

 

1ª Sessió. Exercici d’avaluació de nivell.

Es tracta de conèixer el punt de partida per poder optimitzar i adequar les sessions per, d’aquesta forma, aprofitar més les activitats i enfocar les activitats per fer-les més enriquidores i entretingudes.

 

Exercici Pràctic.

1er. Obrir el nostre e-mail.

2on. Crear un document on inserirem la foto d’una estàtua i un petit comentari sobre la mateixa.

3er. Adjuntar el document creat i enviar-lo a un company de taller.

Visita la web KASAL POPULAR.

 

1a Sessió Fotografia

1a Sessió.

Material de consulta.
http://mosaic.cmmd.net/pdf/Guia_de_fotografia_2.pdf
http://Sergiodelatorre.com/tuto_manu/fotobasica_vi_i.pdf
http://www.alfonsobustos.com/cursos/cursofotografiadigital.pdf
http://artefoto.wordpress.com/category/teoria-del-color/
http://www.dzomm.org.es/noticias-1906.html
http://www.xatakafoto/2008/10/29-curso-de-fotografia-38-consejos-practicas-para-mejorar

Conceptes
La llum -> el obturador / el diafragma.
[obturador-> el dispositiu que controla la quantitat de temps que el sensor/pel·lícula està exposat a la llum]

El contrast-> La diferència entre la zona més obscura i la més il·luminada  
Simetria o asimetria en la fotografia.
La regla dels tres tercis.
El selector del enfoque.
Automàtic o autofocus.
Situació del motiu de la fotografia: sensors de enfoque centrat.

L’enquadre ->
    El plànol.     Pla Sencer
                        Pla americà.
                        Pla mitjà.
                        Pla curt.
                        Primer Pla.
                        Pla detall.
                    
La llei de l’horitzó. -> En funció d’on es situe aquesta li donaràs un sensació aèria (1er 1/3) o terrenal (2on. 1/3) mai al mig.
                                    ex.    capvespre – més cel. (1er 1/3)
                                             paisatges costaners – més terra (2on 1/3)
Regla de la direcció. -> Més espai cap on es dirigeix, per percebre que el objecte transcorre per la fotografia.

La llei de la mirada. -> Deixar més espai en la zona en la que mira el subjecte fotografiat que en la que està fora del camp de visió.

Les Diagonals. -> Guien a la vista i les interseccions dona punts de interès.      
El mític: "menys és més". Ompla l’enquadrament -sols espais que es volen mostrar – mostra només el que vols que es pugui veure.

Visita la web KASAL POPULAR.