Materials de consulta

Explicaciò de com fer un curriculum vitae, i d’alguna eina 2.0 per millorarlo, com un videocurriculum.

Tags: , ,

Deixa un comentari