sessions

IIa Sessió Òmnia

En la sessió de hui, del Grodita del Òmnia del kasal, començarem amb una presentació d’un processador de textos, per…